Cirkulationspaket

Sandfilter & pump

Sandfilter har i allmänhet runda eller ovala tankar. De flesta enheter har en flerportsventil antingen på tanken eller på ena sidan. Filtersand fyller tanken ca 3/4 och vatten tvingas genom sanden som fångar smuts och skräp.
Läs mer

Hur de funkar

Vatten från poolen skjuts direkt från pumpen till sandfiltrets ventil. Här riktas den ner genom sanden och upp genom ett fast rör, tillbaka in i ventilen. Detta sker separat från vattnet som kommer in i kärlet, det lämnar ventilen och går vidare mot poolens returlinje.

Sandfilterventiler

De flesta sandfilterstyrventilerna har från fyra till sju inställningar, som alla har sitt eget specifika syfte. Dessa inställningar varierar ofta något från ett märke av filter till nästa, men förstå när och hur de används är nyckeln till att använda systemet rätt.

Pumpen och motorn

Tillsammans med motorn drar pumpen vatten från poolen,  och tvingar vattnet genom filtret och värmaren (förutsatt att du har en värmare) och sedan återvänder till poolen eller spabadet. Medan de arbetar tillsammans är en poolpump och en poolmotor två helt olika utrustningsdelar.

Vad är en pump?

En pool pump består av ett hus, en motor, ett hjul och en korg. Pumpen är en anordning som skapar rörelse i vattnet. Pumpar är vanligtvis kända som centrifugalpumpar, vilket medför att poolvatten rör sig på grund av centrifugalkraften. Poolpumpar är självprimerande, vilket innebär att de släpper ut all luft från systemet, när de startas, vilket skapar ett vakuum som startar och upprätthåller en vakuum.