Spafilter

Ett rent spafilter gör mycket för att hålla spa-vattnet rent och att systemet fungerar korrekt. Många människor som har svårt att upprätthålla balanserad vattenkemi har smutsiga, skadade eller slitna filter.Läs mer
Ett annat resultat av detta kan reducera vattenflödet och belastningen på din pump och värmare om spafiltret inte är i gott skick. Spafilter är tillverkade av tygveck som fångar skräp och små partiklar så att de inte återcirkuleras i ditt vatten. De kräver regelbundet underhåll och måste tas bort varje 1-2ggr varje månad så att de kan tvättas och ev. bytas ut. Partiklar som alger, lotion och kroppsoljor är ibland svåra att skölja bort bara med varmt vatten och behöver då blötläggas i filterrengöring för att rengöras ordentligt.