Baquacil Phmb 3L

1 095 kr

OBS!
Endast för avhämtning från vår butik i Hallsberg

Finns i lager

Beskrivning

Baquacil Phmb 3 liter är ett unikt, klorfritt desinfektionsmedel och den viktigaste produkten i Baquacil-be­handlingen av din pool. Baquacil PHMB 3 liter är en särskilt effektiv bakteriedödare. Den aktiva ingrediensen används i många farmaceutiska produkter, bl.a. för rengöring av kontaktlinser. Baquacil PHMB be­kämpar en stor mängd mikroorganismer och säkerstäl­ler tillsammans med ditt sandfilter en mycket hög hygien i poolen.

Baquacil PHMB är extremt stabilt, till skillnad från klor och brom påverkas det inte av solljus, temperatur och pH. Denna stabilitet ger dig två stora fördelar. För det första säkerställs en bättre och mer kontinuerlig påverkan av mikroorganismerna i poolen. För det andra krävs mindre tillsyn av poolen, normalt endast en gång i veckan, vilket ger mer tid till att bada och slappna av.

Med en PHMB-nivå på 30-50 mg/l säkerställs en kontinuerlig nedbrytning av de bakterier som överförs till vattnet. Baquacil PHMB bör för bästa effekt användas tillsammans med Baquacil Check. Vid uppstart doseras 1 liter per 20 m3 och vid efterdosering 1 liter per 40 m3.

Levereras i dunk om 3 liter.

När du använder Baquacil i din pool är det tre huvudprodukter som skall användas: Baquacil PHMB är ett unikt klorfritt desinfektionsme­del och den viktigaste produkten i Baquacil-behand­lingen av din pool. Baquacil Check används tillsammans med Baquacil PHMB för att uppnå en extra effektiv desinficering av poolvattnet för att säkerställa badvattnets mikrobiella kvalitet. Baquacil Shock är ett oxidationsmedel som avger aktivt syre för nedbrytning av de organiska material som de badande tillför poolen. Shock tillsätts periodvis.

 

Bruksanvisning

Uppstart, enbart vid nytt vatten: Kontrollera att pH-värdet ligger mellan 7,4-7,6 och att alkalivärdet ligger mellan 80-120 mg/l. Tillsätt för varje 10 m3: ½ liter PHMB, 1 dl Check och 2 liter Shock. Produkterna tillsätts i vattnet var och en för sig, framför inloppsmunstyckena. Cirkulationspumpen ska gå under och efter tillsättningen.

Underhåll: En gång i veckan kontrolleras PHBM med ett Baquacil-test eller teststickor. Lämplig nivå ligger mellan 30-50 mg/l. Är nivån för låg, tillsätts ¼ liter PHMB per 10 m3 vatten. Testa samtidigt pH och justera pH-värdet vid behov. Tillsätt varannan vecka 1 dl Check och en gång i månanden, eller oftare vid hög badbelastning, 2 liter Shock per 10 m3. Observera att vid våruppstarten av poolen ska doseringen baseras på den vanliga mängden vid underhåll. Du ska alltså enbart välja doseringsinstruktionen för uppstart om du har fyllt på poolen med nytt vatten.

Varning: Baquacil PHMB får inte användas tillsammans med klor- och bromhaltiga produkter, eller tillsammans med fasta produkter med aktivt syre, koppar och silver.

 

Baquacil

Upplev nöjet av att bada i en klorfri bassäng. Om du beslutar dig för att gå över från klorbehandling kommer du att överraskas av hur lättskött det blir med Baquacil i bassängen. Baquacil ger klart och hygieniskt poolvatten, utan klorets bieffekter. Inga hud- eller ögonirritationer, ingen blekning av hår och badkläder och ingen frätande effekt på poolen. Baquacil är långtidsverkande och kräver bara en enkel kontroll varje vecka och påfyllnad några gånger per säsong.