INTEGRITETSPOLICY


Din integritet är viktig för oss på Badspecialisten och vi ansvarar för den personliga information som du förser oss med.
För att du som kund till oss ska känna dig trygg så beskriver denna personuppgiftspolicy hur Badspecialisten behandlar,
lagrar och hanterar dina personuppgifter.

1. Vilka är Badspecialisten
2. Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy
3. Vilka data samlar Badspecialisten in och hur används den?
4. Säkerhet
5. Personuppgiftsbiträden till Badspecialisten
6. Hur används cookies?
7. Hur används personuppgifter inom direkt marknadsföring?
8. Överföring av information
9. Ändringar av denna personuppgiftspolicy

1. Vilka är Badspecialisten
I denna policy kallas Badspecialisten i Örebro AB, 556723-1922 för Badspecialisten
och är personuppgiftsansvarig medan du eller ditt företag kallas för kunden.
Badspecialisten ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss
vilket kan vara på hemsidan, i webbshopen, via e-post eller direkt via telefon.
Badspecialisten går att nå på följande sätt:
Post: Badspecialisten AB, Lertagsgatan 8, 694 34, Hallsberg
Tel: 019-125580. e-post: info@badspecialisten.se

2. Vilket tillämpningsområde gäller denna personpolicy
Denna policy gäller för användare som handlar av oss på något av följande sätt:
Via inloggning i vår webbshop www.badspecialisten.se, ringer, faxar eller mejlar oss.
Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra
uppgifter kan användas för att identifiera dig som kund som en fysiskt nu levande person.
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund dvs ett berättigat intresse.
Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när det behövs för att fullgöra
förpliktelser enligt avtal och lag.

Här följer exempel på personuppgifter vi behandlar:
Vi lagrar inte känsliga personuppgifter så som ras, etniskt ursprung, politiska
åsikter, sexuell läggning, religiös eller filosofisk övertygelse.

3. Data som Badspecialisten samlar in och hur den används
Badspecialisten agerar som personuppgiftsansvarig i dessa fall.
Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifterär för att
Badspecialisten ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som kund. Men vi
samlar även in uppgifter som dig som vill bli kontaktad av oss via e-post och
formulär på hemsidan.

Badspecialisten agerar som personuppgiftsansvarig för de behandlingar som
listas i tabellen personuppgiftsbehandlingar längre ner på denna sida.
Som personuppgiftsansvarig har Badspecialisten ansvaret för att dina
personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs. Vi
behandlar inte känsliga personuppgifter förutom då ditt personnummer är
ditt organisationsnummer.

4. Säkerhet
Badspecialisten skyddar dina personuppgifter genom en kombination av
tekniska lösningar (t.ex SSL-certifikat). Åtkomstsystem krävs för tillgång till
samtliga av Badspecialistens system som hanterar personuppgifter.
Anställda på Badspecialisten samt personuppgiftbiträden ska följa
Badspecialistens interna IT-policy.

5. Personuppgiftsbiträden till Badspecialisten
Badspecialisten förbinder sig att ha personuppgiftsbiträdesavtal med
samtliga biträden och att dessa fäljer GDPR.

6. Hur används cookies
Cookies sparas på din dator för att spara undan din kundkorg i samband
med köp i vår webbshop. Cookies är små textfiler som placeras påå datorn av
webbservern. Dessa fungerar som ett ID och gör att hemsidan fungerar på
bästa möjliga sätt.
– Ser till att du bara behöver logga in en gång och inte för varje sida som
du besöker.
– Kontrollerar hur webbplatsen används genom att kolla på grafikmönster.
Vi kan därigenom utforma sidan för att ge dig som användare bästa
upplevelse.
– Sparar ner det som du handlar i en varukorg.
– Samlar in och analyserar beteendedata baserat på användning av
webbplatsen i syfte att förbättra användarupplevelsen.

Det finns två typer av cookies och båda används på Badspecialistens
hemsida. Den ena typen, som kallas för “Permanent cookie”, spara en fil som
ligger kvar på besökarens dator. Den används till exempel för att kunna
anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen samt för
statistikuppföljning.
Den andra typen kallas “Session cookie”. Under tiden en besökare är inne på
en webbsida, lagras den temporärt i minnet på besökarens dator.
Session cookies försvinner när du stänger din webbläsare.
På Badspecialistens webbplats används också tredjepartscookies för bland
annat Google Analytics. Syftet är att förstå hur vår sida används och kunna
förbättra den. Om du inte vill ta emot cookies kan du i webbäsaren ändra
inställningar för cookies, och du kan även spärra cookies. Observera att om
du spärrar cookies kommer du inte kunna använda alla funktioner på
Badspecialistens hemsida.

7. Hur används personuppgifter inom direkt marknadsföring?
Badspecialisten använder direkt marknadsföring för att ge relevanta förslag
och erbjudanden för dig som kund hoss oss. Vi använder också direkt
marknadsföring för att ge dig information om när större nyheter inom dina
produkområden finns tillgängliga.

8. Överföring av information
Badspecialisten och dess underbiträden sparar sin information inom EU.
Bokföringsdata sparas i Sverige. Vi säljer inte vidare någon kundinformation
till 3:e part. Kontaktinformationen som behövs för direktreklam kan
behandlas av våra biträden.

9. Ändringar av denna personuppgiftspolicy
Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy
publiceras på denna sida.