Testset klor – pH

250 kr

Finns i lager

Beskrivning

Testset som mäter pH-värde och fritt klor

Med ett par enkla steg utför du manuell mätning av din pools vattenbalans med tillhörande instruktioner. Fritt klor och pH-värde. Klor 0,1–3 mg/l. pH 6,8–8,2. pH-värdet är ett mått på vattnets surhetsgrad. pH-skalan går från 0 till 14 där pH 7 är neutralt. Högre än 7 ger basiskt vatten och lägre än 7 ger surt vatten. Optimalt pH-värde är 7,2 – 7,6.

 

Högt pH-värde (basiskt vatten) ger:
– sämre klordesinfektion
– hudirritation
– kalkutfällning
– grumlighet

 

Lågt pH-värde (surt vatten) ger:
– aggressivt vatten, vilket skadar poolens maskinella komponenter
– irriterade ögon och slemhinnor
– skador på poolduken

 

Klor förbrukas kontinuerligt i bassängen och olika faktorer avgör klorförbrukningen, bl.a. badfrekvens, vattentemperatur, solljus och poolstorlek. För att mäta klorhalten används testset/fotometer. De flesta mäter fritt klor, men för att mäta det bundna kloret behöver man mäta det totala kloret. Totalt klor utgör summan av det fria och bundna kloret.