Poolvärmepump

I Sverige har det blivit allt vanligare att införskaffa en pool och det vanligaste uppvärmningssättet för den är en poolvärmepump. Precis som en annan värmepump är det en pålitlig och ekonomisk värmekälla.Läs mer

Så fungerar en poolvärmepump

Poolvärmepumpen fungerar i grund och botten precis som en luft-luftvärmepump. Den hämtar värme från luften och för över sedan värmen till vad den ska värma, i detta fall, vatten. Värmen flyttas med hjälp av ett köldmedium.

Poolvärmepumpen är dock konstruerad för att klara kontakten med vatten som kan vara smusigt, klorerat och till och med salt. Därmed är komponeterna som kommer möta vattnet gjorda av extra tåliga material.

Ekonomi

Väljer du att investera i en poolvärmepump för din pool istället för att värma upp poolen med elvärme kan du spara 60-80 % av dina uppvärmningskostnader. Täcker du dessutom över poolen under dygnets kyligare timmar så stannar värmen i poolen.

Poolvärme för vårt klimat

Då Sverige och norden har ett speciellt klimat rekommenderas poolvärmepumpar anpassade för vårt nordiska, svenska klimat. Poolvärmepumpen ska klara att ge en god effekt under sommaren med även under vår och tidigt höst.

Ett nordiskt klimat kräver också högre krav när det kommer till kvalitet. I ett klimat där det är stora temperaturskillnader, hög luftfuktighet och ofta kraftig nederbörd är detta något en poolvärmepump måste klara av. Komponenterna måste vara gjorda av en mycket hög kvalitet och tåligt material.