Supportpaket Spa

879 kr

Finns i lager

Beskrivning

Supportpaketet innehåller det du behöver för att behålla en stabil vattenbalans i ditt spabad

 

Paketet innehåller:
• 1kg pH-plus
• 1,5kg pH-minus
• 1kg Spa Alkalinity Up
• 1kg Spa Hardness Up
• 1L Spa Kalkstabilisator
• 1L Spa Gentle Clarifier

 

pH-värdet
Rätt pH-värde är grundläggande för en bra vattenkvalité.  Därför är det absolut
nödvändigt att ställa in pH-värdet så att det ligger inom idealområdet 7,0 – 7,4.

 

Alkalinitet
För det mesta är ett för lågt alkalinitetsvärde orsaken till de stora variationerna i pH-värdet.
Genom att höja alkaliniteten med DELPHIN SPA Alkalinity Up stabiliseras pH-värdet vilket
underlättar inställningen av pH-värdet. Det optimala alkalinitetsvärdet ligger mellan 80 – 120 mg

 

Hårdhet
Den ideala totala hårdheten är 125 – 200 mg/l. Vatten med en alltför låg hårdhetsgrad kan vara mycket aggressivt.
Metalldelar korroderar och ytan kan angripas. Vattnets hårdhet bestäms huvudsakligen av mineraler i form av kalcium och magnesium.
DELPHIN SPA Hardness Up tillför kalcium i vattnet och höjer på så vis hårdhetsgraden och garanterar en jämn hårdhetsnivå i vattnet

 

Kalkstabilisator
Om vattnet är hårt finns risk för kalkutfällningar samt att vattnet i spabadet kan bli grumligt och missfärgat.  Kalk och metalljoner
förekommer i vanliga fall i löst tillstånd i vattnet, men om vattnet är för hårt kan det leda  till avlagringar på väggar samt i filtret.
DELPHIN SPA Kalkstabilisator sänker vattnets hårdhet och förhindrar på så vis utfällningar och avlagringar

 

Klart spabadsvattnen
Riktigt kristallklart blir ditt poolvatten med DELPHIN SPA Gentle Clarifier. Produkten verkar som ett flockmedel och binder ihop
små svävande partiklar som gör vattnet grumligt. Flockarna som bildas är stora och fasta och fastnar därmed i filtret.
Denna egenskap gör att DELPHIN SPA Gentle Clarifier är särskilt lämplig för spabad med patronfilter.
Gentle Clarifier består av hållbara råvaror och är fullständigt biologiskt nedbrytbar.