Inbyggnadsdetaljer till pool

En skimmer (bräddavlopp, ytvattenrenare) är utgångspunkten för poolcirkulationen och fungerar som en port till din pools filtreringssystem. Din poolpump suger vatten in till din skimmer. När vattnet passerar genom skimmerkorgen, rensas det av större skräp som skulle orsaka blockering om det gick hela vägen till din pump eller filter.Läs mer

Det gör det också möjligt för filtret att göra sitt jobb att dra de mindre föroreningarna från vattnet som går tillbaka till din pool.

Inlopp

Ett inloppsmunstycke är den sista anhalten innan det filtrerade vattnet kommer tillbaka in i poolen. Inlopp finns i plast eller rostfritt och även med integrerad belysning.