Sandfilter från Badspecialisten

Sandfilter har i allmänhet runda eller ovala tankar. De flesta sandfilter har en flerportsventil antingen på tanken eller på ena sidan. Filtersand fyller tanken ca 3/4 och vatten tvingas genom sanden som fångar smuts och skräp.Läs mer

Hur de funkar

Vatten från poolen skjuts direkt från pumpen till filter-ventilen. Här riktas den ner genom sanden och upp genom ett fast rör, tillbaka in i ventilen. Detta sker separat från vattnet som kommer in i kärlet, det lämnar ventilen och går vidare mot poolens returlinje.

Sandfilterventiler

De flesta sandfilterstyrventilerna har från fyra till sju inställningar, som alla har sitt eget specifika syfte. Dessa inställningar varierar ofta något från ett märke av filter till nästa, men förstå när och hur de används är nyckeln till att använda systemet rätt.