Autocheck 15

1 990 kr

Beskrivning

Autocheck 15, en mycket enkel och tillförlitlig digital vattentestare

För mätning av poolens klorhalt (fritt och totalt), pH-värde, total alkalinitet och cyanursyrainnehåll fotometriskt. Autocheck 15 hjälper dig testa dina värden snabbt och exakt. Den integrerade provkammaren fylls genom att sänka ner den i vattnet. En testtablett tillsätts och värdena mäts fotometriskt. Resultatet visas på den digitala skärmen.