Baquacil Shock 20L

995 kr

OBS!
Endast för avhämtning från vår butik i Hallsberg

Finns i lager

Beskrivning

Baquacil Shock 20 liter är ett oxidationsmedel som avger aktivt syre för nedbrytning av de organiska material som de badande tillför poolen. Shock ska alltid tillsättas innan en pool tas i drift, sedan tillsätts medlet periodvis, t.ex. en gång i månaden eller efter en dag med hög badbelastning.

Levereras i dunk om 20 liter.

När du använder Baquacil i din pool är det tre huvudprodukter som skall användas: Baquacil PHMB är ett unikt klorfritt desinfektionsme­del och den viktigaste produkten i Baquacil-behand­lingen av din pool. Check används tillsammans med Baquacil PHMB för att uppnå en extra effektiv desinficering av poolvattnet för att säkerställa badvattnets mikrobiella kvalitet. Baquacil Shock är ett oxidationsmedel som avger aktivt syre för nedbrytning av de organiska material som de badande tillför poolen. Shock tillsätts periodvis.

 

Bruksanvisning

Uppstart, enbart vid nytt vatten: Kontrollera att pH-värdet ligger mellan 7,4-7,6 och att alkalivärdet ligger mellan 80-120 mg/l. Tillsätt för varje 10 m3: ½ liter PHMB, 1 dl Check och 2 liter Shock. Produkterna tillsätts i vattnet var och en för sig, framför inloppsmunstyckena. Cirkulationspumpen ska gå under och efter tillsättningen.

Underhåll: En gång i veckan kontrolleras PHBM med ett Baquacil-test eller teststickor. Lämplig nivå ligger mellan 30-50 mg/l. Är nivån för låg, tillsätts ¼ liter PHMB per 10 m3 vatten. Testa samtidigt pH och justera pH-värdet vid behov. Tillsätt varannan vecka 1 dl Check och en gång i månaden, eller oftare vid hög badbelastning, 2 liter Shock per 10 m3.

Observera att vid våruppstarten av poolen ska doseringen baseras på den vanliga mängden vid underhåll. Du ska alltså enbart välja doseringsinstruktionen för uppstart om du har fyllt på poolen med nytt vatten.

Varning: Baquacil PHMB får inte användas tillsammans med klor- och bromhaltiga produkter, eller tillsammans med fasta produkter med aktivt syre, koppar och silver.