DELPHIN pH-Minus Granulat

76 kr236 kr

Inga leveranser till Gotland pga restriktioner i transport.

Beskrivning

DELPHIN pH-minus granulat sänker pH-värdet från för högt värde till neutralt. Korrekt vattenvård för pooler börjar alltid med att justera pH-nivån, exmeplvis med DELPHIN pH-minus granulat. Den ideala nivån ligger mellan 7,0 och 7,4. pH-värdet påverkar både dig som badar, poolen och desinfektionsmedlets funktion. Du bör kontrollera pH-nivån i ditt poolvatten minst en gång i veckan.

För lågt pH-värde (surt), pH = < 7,0:
  • Kan orsaka irritationer i slemhinnor och ögon.
  • Kan orsaka korrosion hos metalldelar.
  • Fogmassa kan bli påverkat.
För högt pH-värde (basiskt), pH = > 7,4:
  • Kan verka irriterande på hud, slemhinnor och ögon.
  • Utfällning av kalk blir gynnat.
  • Desinfektionsmedel verkan reduceras. Ju högre pH-värde desto mindre effekt har kloret.